1. De betaling gebeurt ofwel aan de chauffeur, ofwel via overschrijving. Bij cash betaling wordt op het einde van de rit de volledige betaling gevraagd en een factuur overhandigd met eventuele 'betaald' handtekening. Bij het niet betalen van de factuur 14 dagen na factuurdatum, zullen wij een toeslag van 15% aanrekenen.

2. Alle klachten aangaande facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 7 dagen na factuurdatum.

3. Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch doet Brants Vervoer al het mogelijke om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen.

4. Afwijkingen van onze standaard dienstverlening kunnen mits onderlinge overeenkomst. Voor deze afwijkingen kunnen meerkosten aangerekend worden die de klant op voorhand zal meegedeeld worden..

5. Brants Vervoer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht of door andere omstandigheden die niet te voorzien zijn (bvb. files). Doch zullen wij alles doen om dit te voorkomen. En bij annulatie mee voor een andere oplossing zoeken.

6. Bij annulatie binnen 48 uur zal Brants Vervoer genoodzaakt zijn om 25% annulatiekost aan te rekenen. Bij annulatie binnen 24 uur wordt dit 50%.

7. Bij luchthavenvervoer, indien uw vlucht te vroeg geland is zou het kunnen dat u moet wachten op de chauffeur, doch zal Robin dit proberen te voorkomen.

8. Het dragen van een gordel is wettelijk verplicht. Een boete bij het niet dragen zal verhaald worden op de reiziger.

9. Kinderstoeltjes en tijdelijke rolstoelen zijn momenteel jammer genoeg nog niet beschikbaar bij Brants Vervoer. Van zodra hier verandering in komt, zal dit hier te lezen zijn.

10. Onvoorziene wachttijden veroorzaakt door toedoen van de klant kunnen door Brants Vervoer in rekening worden gebracht.

11. Het is ten alle tijden verboden te eten of te roken in de wagen. Drinken (geen alcoholische dranken) is toegelaten zolang dit een flesje is dat terug gesloten kan worden na het drinken.

12. Kosten als gevolg van schade of bevuiling aangebracht door de klant, zullen aangerekend worden.
Het bedrag van €100 zal meteen aan de chauffeur betaald moeten worden.

13. Vanaf het vertrekpunt van de rit verder is als 5,10,15,... kilometer van de dispatch (grote markt Lier), zal er een vergoeding van het zelfde aantal in euro's aangerekend worden.

14. Op al deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing . Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door Brants Vervoer worden gewijzigd.

15. Bij gebeurlijke verschillen is alleen de Rechtbank van Koophandel te Mechelen en het vredegerecht te Lier bevoegd.